Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt
 


Paddla i Naturreservat Pieboda

Halens östra strand har nu utökats med Pieboda Natureservat

Länstyrelsen i Blekinge Län tog i december 2015 beslut om att inrätta ett Naturreservat i Pieboda i Olofströms Kommun. Området ligger mellen Halens Natureservat samt Ekopark Raslången. Detta innebär att sjön Halen till största delen kommer att ligga i Naturreservat.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/olofstrom/pieboda

Pieboda.
Naturreservatet ligger på bitvis branta sluttningar vid sydöstra sidan av sjön Halen. Det är ett stort sammanhängande lövskogsområde med naturskogsartade bokskogar och sumpskogar, ett våtmarkskomplex och betade hagmarker på gammal åkermark. Här finns höga naturvärden knutna till bokdominerade ädellövskogar och våtmarker. Du kan vandra på
Blekingeleden och andra stigar i området, eller paddla kanot hit på sjön Halen.

 

 
 
Klicka för större bilder.