Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt


Eldningsförbudet Upphör

Beslut om upphävande av eldningsförbud i Blekinge LänPDF
 

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 5 augusti 2019 kl. 14:00.

Länsstyrelsen beslut att upphäva eldningsförbudet i Blekinge län enligt Länsstyrelsens beslut 10 FS 2018:22PDF är gällande tills annat beslut fattas.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html 
Nyheter
 
Hjärtstartare
Läs mer »»
 
Eldningsförbudet Upphör
Läs mer »»
 
Eldningsförbud
Läs mer »»
 
2019 04 15 Bergatorpet i april
Läs mer »»