En prisbelönt upplevelse i Sveriges sydligaste vildmark. 

Det är en magisk känsla att befinna sig på vattnet och blicka ut över den uråldriga skogen.

Halen är Blekinges största sjö och tillsammans med omgivningarna ett stort centrum för friluftsaktiviteter. Här hittar du gott om strövområden, fina leder genom skog och mark, längs sjö och rastplatser. Börja i naturreservatet Halen och vandra ner till strandkanten där Olofströms Kanotcentral ligger och erbjuder stor variation av paddelmöjligheter; kajaker, kanoter, stand-up paddleboards och fiskekajaker för att sedan glida ut över den glittrande sjön.

Om du föredrar att vandra finns flera vandringsleder att välja mellan. Längs Rödhultsrundan vandrar du genom den djupa bokskogen som var tillhåll för Snapphanarna under 1600-talet. Vill du vandra en längre sträcka kan du ansluta till Blekingeleden som passerar förbi Halen, innan den fortsätter som Skåneleden vid andra sidan länsgränsen. Du kan kombinera att vandra Skåneleden från Kanotcentralen mot Tvätthallarna, Bökestad upp till Brotorpet och sedan välja att Paddla åter via Filkesjön,Raslången samt Halen till Kanotcentralen. En upplevelse på 4-5 dagar.

Njut av en heldag och paddla genom förbindelserna i dom närliggande sjöarna. Ta med din fiskeutrustning och prova fiskelyckan – kanotcentralen har betalt fiskekortet dig dig. Kliv i land, ta upp matsäcken eller gör upp en eld vid någon av rastplatserna. 

Allemansrätten

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Rätten för dig att se, plocka och uppleva den härliga naturen runt omkring dig, så länge du respekterar den.


Du får ta dig fram till fots, cykla, och rida i naturen, men privat tomt, plantering och brukad mark är förbjudna områden. Glöm inte att stänga grindar efter dig.

Tält
Du får tälta med ett tält ett dygn. För att tälta längre tid, i närheten av hus eller med flera tält bör man fråga markägaren om lov.

På vattnet
Du får åka båt, ligga tillfälligt förtöjd, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av boningshus. Observera att det finns fågelskyddsområden och andra områden där det är förbjudet att vistas.

Fiske
Du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap utmed kusterna och i våra fem största sjöar. I övriga vatten krävs tillstånd. Det fria fisket omfattar inte nätfiske, angelfiske, trolling och dragrodd.

Hund och jakt
Lämna djurens bon och ungar ifred. Att skada eller ofreda djur är förbjudet. Av hänsyn till det känsliga djurlivet får hundar inte löpa lösa i naturen tiden 1 mars – 20 augusti. Även annan tid måste hunden hållas under noggrann uppsikt i naturen. I friluftsområden och på öar i skärgården råder ofta kopplingstvång.

Eld
På sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden – även vid iordninggjorda eldplatser. Annars är det tillåtet att göra upp eld under största försiktighet. Släck noga! Elda aldrig direkt på berget! Det spricker sönder med fula sår som aldrig läker.

Bär, svamp och annat
Du får plocka vilda bär och svamp, och blommor som inte är fridlysta. Det är dock förbjudet att utan tillåtelse hugga ner träd eller buskar, bryta grenar eller kvistar, ta näver eller på annat sätt skada växande träd.

Ta med skräpet!
All nedskräpning utomhus är förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur.

Lagskyddad natur
Det här är symbolen för lagskyddad natur som nationalparker och naturreservat. Där gäller vanligen särskilda föreskrifter som kan inskränka allemansrätten.

I både naturreservat Halen och naturreservat Pieboda är det enligt föreskrifterna inte tillåtet att göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. Det är inte heller tillåtet att skada eller elda död ved man finner i naturen. 

Källa: www.naturvardsverket.se

Naturreservat och Ekopark​

Här hyr ni kanot/kajak för en härlig tur på Blekinges största insjö Halen, eller de naturliga förbindelserna mellan sjöarna Halen, Raslången, Gillesjön, Filkesjön och Immeln. Vill ni ta er mellan sjöarna med kanot innebär det överbärningar av varierande längd och vi rekommenderar kanotvagn för detta ändamål.

Området är lämpligt för såväl nybörjare som barnfamiljer och det finns möjlighet att paddla alltifrån någon enstaka timme upp till en vecka.

I både naturreservat Halen och naturreservat Pieboda är det enligt föreskrifterna inte tillåtet att göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. Det är inte heller tillåtet att skada eller elda död ved man finner i naturen. 

Inom området finns 15 organiserade rastplatser och övernattningsställen som är markerade på den detaljerade karta ni erhåller vid hyra av kanot.  Vid samtliga rastplatser finns vindskydd,eldstad, toalett och sopkärl. Olofströms Kommun tar ut en serviceavgift  av alla som paddlar med övernattning i sjösystemet. Detta innebär att ved finns på rastplatserna och att man inte behöver ta med ved i kanoten/kajaken.

Ni kan välja att starta och avsluta er kanottur vid Kanotcentralen i Olofström. Möjlighet finns även att starta eller avsluta vid annan plats inom sjösystemet, eftersom vi kan erbjuda transportservice av kanoter.

Kanoterna vi har för uthyrning är Linders aluminiumkanoter, Inkas 525 är Linders stora kanot som är registerad för 400 kg. För dig som behöver extra stabilitet, vid till exempel fiske eller om du är funktionshindrad, finns pontoner att låna.

Ekopark Raslången invigdes 6 oktober 2011.

Ekopark Raslången är Sveaskogs sydligaste ekopark och den enda i sitt slag i södra lövskogsbältet. Här möts Skåne och Blekinge, vid den avlånga och klardjupa sjön Raslången, som har gett ekoparken sitt namn.

Ekoparken sträcker sig ner till sjön Halens strand i
Boafall. I denna underbara miljö finns7 övernattningsplatser för kanot- och kajakpaddling.

Naturreservatet ligger på bitvis branta sluttningar vid sydöstra sidan av sjön Halen. Det är ett stort sammanhängande lövskogsområde med naturskogsartade bokskogar och sumpskogar, ett våtmarkskomplex och betade hagmarker på gammal åkermark. Här finns höga naturvärden knutna till bokdominerade ädellövskogar och våtmarker. Du kan vandra på Blekingeleden och andra stigar i området, eller paddla kanot hit på sjön Halen.

I naturreservat Pieboda är det enligt föreskrifterna inte tillåtet att göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. Det är inte heller tillåtet att skada eller elda död ved man finner i naturen. 

Undrar du över något?

Vi finns här för dig, vare sig du behöver ställa en fråga eller hitta hit. Vare sig du undrar över boende, kajakkurser, fiskeregler, paddelpass eller möjlighet att resa hit kollektivt vill vi göra det självklart hur och varför du ska besöka Halen.

Rastplats Bergatorpet i Halen
Lägerplats Bergatorpet