Olofströms FK Kanotsektionen

Under början av 1970-talet började Halen, Råslången, Immeln och de andra sjöarna i området att användas alltmer av kanotister.

Först av turister i små grupper, och senare av större grupper i kajaker med Alltidhults Fritidsgård som lägerplats. Många tyckte att det var en trevlig syn att se dessa smickra kajaker glida fram över Halasjöns vatten. Då började Eve Peter och Evert Eriksson att fundera på att bilda en kanotsektion inom Olofströms Fritidsklubb.

Sommaren 1974 annonserade Eve i tidningarna att ett par av Skånes kanotledare Karl-Gustav Karlsson,” KanotKalle” och Karl Gustav Persson, ”EskimåGusten” skulle komma till Olofström och Halens Camping för att introducera kajakpaddling. Så skedde en skön söndag med en hel del intresserade.
En styrelse bildades med Mats Holmqvist som ordförande, Ing-Mari Svensson som sekreterare och Algon Andersson som kassör.

Kanoter, främst canadensare anskaffades med hjälp av Trygg-Hansa som engagerat sig i den s.k. ”Kanotvågen” som skulle öka intresset för turistkanoting. Även regeringen genom ”ungdomsministern” Camilla Odnoff bidrog med medel till inköp av kanoter.

Många ungdomar sökte sig till Halen. Den f.d. vaktmästarbostaden och gamla omklädningslokalen ställde Olofströms Kommun till sektionens förfogande. De ungdomar som gått med i kanotsektionen fick hjälp av sina föräldrar och även andra vuxna att göra lokalerna användbara.

Kanotflottan utökades alltmer och en liten uthyrningsverksamhet startades, den gav sektionen inkomster till övrig verksamhet. Iordningställande av danslokalen före och efter danser, skötsel av motionsslinga mellan L. Holje och Halen var andra aktiviteter som gav sektionen inkomster.

Efter några år av framgångsrikt arbete i Kanotsektionen beslutades att verksamheten skulle drivas av Huvudstyrelsen i Fritidsklubben och ge inkomster till övrig verksamhet i föreningen. Under många år byggdes kanotflottan upp av i första hand Eve Peter .