Olofströms FK Kano Sektion

I Begyndelsen Af 1970'Erne Begyndte Halen, Råslången, Immeln Og De Andre Søer I Området I Stadig Større Tid At Blive Brugt Af Kanosejlere.

Først af turister i små grupper, og senere af større grupper i kajakker med Alltidhults Fritidsgård som campingplads. Mange troede, det var et dejligt syn at se disse fladere kajakker glide over vandet i Halasøen. Så begyndte Eve Peter og Evert Eriksson at tænke på at danne en kanosektion i Olofströms Fritidsklubb.

I sommeren 1974 annoncerede Eva i aviserne, at et par af Skånes kanoledere Karl-Gustav Karlsson, “KanotKalle” og Karl Gustav Persson, “Eskimo Gusten” ville komme til Olofström og Halens Camping for at introducere kajakroning. Så skete en dejlig søndag med en masse interesserede.
En bestyrelse blev dannet med Mats Holmqvist som formand, Ing-Mari Svensson som sekretær og Algon Andersson som kasserer.

Kanoer, hovedsageligt canadiere, blev indkøbt med hjælp fra Trygg-Hansa, der har været involveret i den såkaldte “Kano bølge”, der ville øge interessen for turist kano. Regeringen har gennem “ungdomsminister” Camilla Odnoff også bidraget med midler til køb af kanoer.

Mange unge tog til Halen. Den tidligere pedel bopæl og gamle omklædningsrum gjort Olofström kommune til rådighed for afsnittet. De unge, der kom med i kanosektionen, blev hjulpet af deres forældre og andre voksne til at gøre lokalerne nyttige.

Kanoflåden blev udvidet mere og mere, og en lille udlejningsvirksomhed blev startet, det gav sektionen indtægter til andre aktiviteter. Forberedelse af dansesalen før og efter danse, pleje af jogging loop mellem L. Holje og Halen var andre aktiviteter, der gav sektionen indtægter.

Efter et par års vellykket arbejde i kanosektionen blev det besluttet, at virksomheden skulle drives af Fritidsklubbens hovedbestyrelse og give indtægter til andre aktiviteter i foreningen. I mange år blev kanoflåden primært bygget af Eve Peter.